Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty zielarskie już za nami!

W dniu 4.07.2019r. odbył się ostatni dzień warsztatów zielarskich organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby. W zajęciach mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Szwajcarii Kaszubskiej. Na zajęciach panowała cudowna atmosfera! Warsztaty pozwalały zdobyć różne umiejętności ale były też okazją do poznania nowych i interesujących osób! Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności wyniesione z warsztatów przydadzą się uczestnikom w życiu codziennym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020