Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty z rozliczania zawartych umów – nabóry 12/2018, 13/2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wszystkich beneficjentów, którzy są w trakcie uzupełnień bądź podpisali już umowy w ramach przeprowadzonych przez STK naborów dotyczących przedsięwzięć:

  • 2.2.2. TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ.
  • 1.1.1 TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB ORAZ JEGO POPULARYZACJA I PROMOCJA.

Warsztaty dla beneficjentów,  odbędą się  13 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej, przy ulicy Klasztornej 1 w Kartuzach.
Na warsztatach omówione zostaną obowiązki wynikające z podpisanych umów oraz kwestie związane z rozliczeniem projektu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020