Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zmiany w LSR – konsultacje

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” informujemy, iż Lokalna Grupa Działania przystępuje do dokonania zmian w LSR.

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

a. uzyskania dodatkowych środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
b.  Przedsięwzięcia „2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych” w ramach którego proponuje się zmianę kryteriów wyboru operacji

Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, przy ul. Klasztornej 1.

Zapraszamy!

 

 

 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020