Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019

W związku z organizacją Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) w dniach 10-12 maja 2019 roku informujemy wszystkich Beneficjentów (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz PROW na lata 2014-20, a także Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-20) z terenu powiatu Kartuskiego i gminy Przywidz o uruchomieniu strony www.dniotwarte.eu

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Nadrzędnym celem tegorocznych Dni Otwartych jest promocja projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich pod hasłem: Polska różnorodna. Ta różnorodność będzie pokazana poprzez zaprezentowanie najciekawszych projektów realizowanych w naszym województwie.
Koordynatorem Dni Otwartych w województwie pomorskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a koordynatorem akcji ogólnopolskiej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu i zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020