Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD

Szanowni Państwo!
zapraszamy do wyrażenia opinii na temat jakości prowadzonych przez nas działań komunikacyjnych. Zależy nam, aby przekazywane informacje były rzetelne i docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców. Ankieta jest anonimowa, nie powinna też zająć Państwu dużo czasu. Odpowiedzi na poniższe pytania będą dla nas wskazówką, co poprawić, żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały Państwa potrzebom.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

-> Ankieta

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020