Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty kulinarne już za nami!

W dniu 25.09.2018r. odbył się ostatni dzień warsztatów kulinarnych organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby. W zajęciach mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Szwajcarii Kaszubskiej, jednak pierwszeństwo miały osoby prowadzące na tym terenie działalność turystyczną, bądź okołoturystyczną. Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona z warsztatów pozwoli osobom goszczącym turystów wzbogacić swoją ofertę o dodatkowe, kulinarne atrakcje.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przeprowadzonych warsztatów:

1.Warsztaty wyrobu nalewek – gospodarstwo p. Dariusza Wolskiego w Łapalicach

2. Warsztaty wyrobu chleba i sera w Ośrodku Wichrowe Wzgórze w Chmielnie  (prowadząca – Joanna Włodarska „Akademia Siedlisko Pod Lipami”)

3. Warsztaty wędliniarskie w restauracji MULK w Miszewku

4. Warsztaty gotowania potraw kaszubskich w restauracji Złota Jesień w Kartuzach

***

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejski”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

                                                  

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020