Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty z rozliczania zawartych umów – podejmowanie działalności gospodarczej 7/2018, 8/2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wszystkich beneficjentów, którzy są w trakcie uzupełnień bądź podpisali już umowy w ramach przeprowadzonych przez STK naborów na podejmowanie działalności gospodarczej dotyczących przedsięwzięć:
1.2.1.TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH
2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH

Warsztaty dla beneficjentów,  odbędą się  2 października 2018 r. o godz. 9:30 w sali Centrum Informacji Turystycznej, przy ulicy Klasztornej 1 w Kartuzach.
Na warsztatach omówione zostaną obowiązki wynikające z podpisanych umów oraz kwestie związane z rozliczeniem projektu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020