Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych

Przygotowując się do naborów wniosków dla organizacji pozarządowych, kościołów  i związków wyznaniowych  w ramach przedsięwzięć:

  •  Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  • Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja  i promocja

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędą się 20 września 2018 r. (TURYSTYKA) oraz 25 września 2018r. (KULTURA) o godz. 10.00 w sali Centrum Informacji Turystycznej, przy ulicy Klasztornej 1 w Kartuzach.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek na powyższe przedsięwzięcia skorzystaj z organizowanych przez nas warsztatów. Dowiesz się na nich jak wypełnić wniosek, a także wskażemy, jakie załączniki są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

Poniżej zamieszczamy program szkoleń:

Turystykaprogram szkolenia na 20.09.2018r.

Kultura –  program szkolenia na 25.09.2018r.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020