Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

XLIV Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XLIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w środę 13 czerwca 2018r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury, przy ul. Klasztornej 1.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się  w tym samym dniu o godz. 12:15.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu za 2017 rok
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli za 2017 rok
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały o przeksięgowaniu wyniku działalności za 2017 rok
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2017 rok
 9. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia
 10. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i podjęcie uchwały w tej sprawie
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie obrad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o niezawodne przybycie.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020