Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wyniki naborów w ramach konkursów nr: 9/2018 i 10/2018

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w terminie 05- 23 marzec 2018r. w ramach konkursów:
9/2018 – Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych.
10/2018 – Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych

Wszystkie wnioski przeszły trzystopniową ocenę: zgodności z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych.
Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków na naszej stronie publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie projekty wybrane do dofinansowania,w dniu 14 maja br. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej, która zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem może trwać 4 miesiące.

Wyniki naborów:
9/2018
10/2018

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020