Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Targi Free Time Festiwal 2018!

W dniach 7 – 8 kwietnia 2018r. w Gdańsku odbyły się kolejne targi Free Time Festiwal!  Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wraz z powiatem kartuskim przygotowało wspólne stoisko. Obok Szwajcarii Kaszubskiej znalazły się współpracujące od lat powiaty: łowicki, tatrzański oraz świdnicki. Stowarzyszenie udostępniało szereg bezpłatnych wydawnictw, tj. foldery, przewodniki, mapy czy broszury z atrakcjami Szwajcarii Kaszubskiej. Z targów mogliście również przywieźć własnoręcznie malowaną koszulkę!  Mamy nadzieję, że mogliście tam być z nami!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020