Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2018 – Przetwórstwo – rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłosiło nabór wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1.TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną umieszczoną w zakładce Nabory wniosków 9/2018

Uwaga! Nabór dotyczy jedynie rozwoju istniejącej działalności gospodarczej!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020