Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Planowane nabory wniosków

Informujemy, iż w terminie 5 – 23 marzec 2018r. planujemy kolejny nabór wniosków dla  osób chcących rozwinąć istniejącą działalność gospodarczą.
Konkursy będą dotyczyć dwóch przedsięwzięć:

  • 2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych
  • 1.2.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży i dystrybucji produktów lokalnych

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestniczenia w organizowanych przez nas warsztatach, a także korzystania z doradztwa funkcjonującego przy naszym biurze.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020