Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

XLIII Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XLIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury, przy ul. Klasztornej 1.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się  w tym samym dniu o godz. 11:30.

PROGRAM:

  1. Powitanie członków STK
  2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Omówienie propozycji wysokości składek członkowskich na 2018r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  5. Omówienie propozycji planu działania na 2018r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  6. Omówienie propozycji budżetu na 2018r. i podjęcie uchwały w tej sprawie
  7. Informacja nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej, omówienie koniecznych zmian (w zakresie monitoringu i ewaluacji) oraz podjęcie uchwały w tej sprawie
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o niezawodne przybycie.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020