Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych na operację w ramach rozwoju i promocji kultury kaszubskiej

Przygotowując się do naborów wniosków w ramach przedsięwzięcia:

  • Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja  i promocja – dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędą się 29 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali Centrum Informacji Turystycznej, przy ulicy Klasztornej 1 w Kartuzach.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek na powyższe przedsięwzięcie skorzystaj z organizowanych przez nas warsztatów. Dowiesz się na nich jak wypełnić wniosek, a także wskażemy jakie załączniki są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

Program szkolenia

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz KONIECZNIE z dopiskiem/tematem: „Warsztaty – rozwój i promocja kultury” na adres: asiab@kaszuby.com.pl.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami prosimy o zgłaszanie udziału jednej osoby od danego wnioskodawcy. Kolejną osobę można zgłosić jako osobę rezerwową, z którą w razie dostępności miejsca będziemy się kontaktować.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020