Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Planowane nabory wniosków

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem naborów wniosku w najbliższym czasie planowane są następujące konkursy:

  1. W terminie 18 września – 2 października 2017:
  • Budowa kaszubskich tras rowerowych – dla samorządów i organizacji pozarządowych
  • Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja  i promocja – dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych
  • Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych
  1. Na przełomie października / listopada 2017
  •  „Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych” – dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą
  • „Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży i dystrybucji produktów lokalnych” – dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą
  1. Na przełomie grudnia 2017 / stycznia 2018
  • „Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych” – dla przedsiębiorców planujących rozwijać istniejącą działalność gospodarczą
  • „Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży i dystrybucji produktów lokalnych” – dla przedsiębiorców planujących rozwijać istniejącą działalność gospodarczą
» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020