Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

XLII Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XLII Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury, przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Odwołanie i wybór członków Rady Stowarzyszenia
 5. Omówienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tej sprawie
 6. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru i podjęcie uchwały w tej sprawie
 7. Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu za 2016 rok
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli za 2016 rok
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2016 rok
 10. Podjęcie uchwały o przeksięgowaniu wyniku działalności za 2016 rok
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2016 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o niezawodne przybycie.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020