Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022

Poniżej przedstawiamy proponowane w LSR zmiany i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag.
Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl do 26 maja 2017 r.
Nowe zapisy LSR będą poddane pod dyskusję na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków STK.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

  • Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych oraz
  • Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych

Propozycja zmian – kryteria wyboru – przetwórstwo – konsultacje społeczne

Propozycja zmian – kryteria wyboru – turystyka – konsultacje społeczne

 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020