Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Odbyły się warsztaty z rozliczania zawartych umów

W dniach 29 marca oraz 4 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty z rozliczania zawartych umów. Pierwszy warsztat skierowany był do wnioskodawców, którzy w ramach realizacji operacji będą podejmować działalność gospodarczą. Natomiast drugi do wnioskodawców rozwijających prowadzoną już działalność gospodarczą. W drugim kwietniowym warsztacie udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy zaprezentowali najważniejsze kwestie związane z prawidłowym rozliczeniem zawartych umów.
Materiały, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów przedstawiamy w zakładce Materiały z warsztatów.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020