Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Logo marki Szwajcarii Kaszubskiej wybrane!

Zarząd Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby zaprosił do dalszych prac nad logo Szwajcarii Kaszubskiej dwa podmioty, których prace zarekomendowane zostały przez komisję konkursową, jako prace o wysokim poziomie artystycznym. Z przedstawionych propozycji wybrano logo Szwajcarii Kaszubskiej, które z przyjemnością prezentujemy.

Dobry znak to ideogram. Nie jest obrazkiem. Pokazuje ideę. Zależało nam, by był odporny na modę i doraźne potrzeby. Wybraliśmy znak, który posiada te cechy. Oryginalnym językiem graficznym trafnie artykułuje bliskie nam idee: przyjemność z natury, szacunek dla tradycji Kaszub, uznanie dla oryginalnego smaku regionu i empatia dla gości, którzy tu przybędą.

Z punktu widzenia tego znaku, widać nasz region w szczegółach, ogólnie, lepiej. Dla niecierpliwych: można zrozumieć smak Szwajcarii Kaszubskiej od jednego spojrzenia: wystarczy wybrać dorodną truskawkę ze słonecznego koszyka i dać się jej ponieść…

Logo będzie wykorzystywane głównie do promocji oferty turystycznej, w tym działań bezpośrednich Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby oraz licznych partnerów na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej.

logo SzK

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020