Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Pracownik ds. wdrażania LSR poszukiwany!

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY
ogłasza konkurs na stanowisko: Pracownik ds. wdrażania LSR
w wymiarze: pełny etat
termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2017 r.

  1. Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe
– praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
– łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność
– znajomość zagadnień związanych z PROW – w szczególności z działaniem Leader

  1. Wymagania pożądane:

– znajomość zagadnień związanych z promocją
– znajomość regionu Kaszub
– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań informacyjnych
– prawo jazdy kat. B
– umiejętność organizacji czasu pracy
– samodyscyplina i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
– samodzielność
– dyspozycyjność
– kreatywność
– wysoka kultura osobista
– znajomość języka angielskiego

  1. Zakres wykonywanych zadań:

– obsługa, zarządzanie i aktualizowanie strony internetowej oraz fanpage STK
– organizacja naborów wniosków ogłaszanych w ramach wdrażania LSR
– organizacja szkoleń, konferencji, spotkań zaplanowanych w ramach aktywizacji mieszkańców,
– realizacja zadań wynikających z procedury naboru wniosków w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i innych dokumentów wskazanych w procedurze,
– obsługa Rady, w tym posiedzeń Rady,
– ocena projektów konkursowych pod kątem kryteriów dostępu oraz zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
– realizacja zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem LGD w tym sporządzanie dokumentacji z realizacji zadań zgodnie z wymogami STK
– udział w realizacji projektów współpracy

Ponadto, w przypadku organizacji konkursów grantowych:
– ocena projektów grantowych zgodnie z procedurą naboru
– przygotowanie dokumentacji do zawierania umów z grantobiorcami
– rozliczanie projektów grantobiorców
– prowadzenie monitoringu i kontroli projektów grantowych

  1. Wymagane dokumenty

– CV wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883”,
– list motywacyjny.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze STK, przy ul. Klasztornej 1 (pok. 1.15) w terminie do 31 marca 2017 r. do godz. 15.00.
Aplikacje przesłane do STK w jakiejkolwiek innej formie nie będą brane pod uwagę.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020