Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Bezpłatne szkolenia w Wejherowie 21 marca 2017 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane w Wejherowie dniu 21  marca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 W programie szkoleń m.in.:

  • Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  • z niepełnosprawnościami w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • Praktyka czyni mistrza, czyli jak poprawnie opisać realizację zasad równości szans we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność.

Terminy i miejsca szkoleń:

21 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4, 84-200 Wejherowo

 Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą spotkania.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.Maksymalna liczba uczestników podczas szkolenia wynosi 50 osób.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania.

Informacja o organizowanym szkoleniu na stronie:

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenia-realizacja-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-ramach-funduszy-europejskich-na-lata-2014

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy_Wejherowo 21 03 2017

Program spotkania_Wejherowo 21.03.2017

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020