Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w ramach konkursów dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przyjmuje wnioski w ramach konkursów dla przedsiębiorców:

  • Strategia eksportowa dla MŚP – Bezzwrotna Dotacja
  • Programy promocji dla MŚP – Bezzwrotna Dotacja
  • Wsparcie na proinnowacyjne usługi
  • Pomoc w opracowaniu nowego produktu/usługi/technologii/projektu wzorniczego
  • Dofinansowania na inwestycje

 Informacje o naborze dostępne będą na stronie www.popw.parp.gov.pl  już w marcu.

Oferta PARP – plik PDF

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020