Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Nowy harmonogram planowanych naborów zaakceptowany

Uprzejmie informujemy, iż nowy harmonogram naborów został zaakceptowany!

Najważniejsza zmiana dotyczy obecnych i przyszłych przedsiębiorców – nabory na zakładanie oraz rozwijanie prowadzonej działalności w ramach Tworzenia wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz Tworzenia infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych odbędą się w drugiej połowie tego roku tj. 2017.

Harmonogram – link

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020