Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Spotkania informacyjne w Kartuzach, Wejherowie i Pucku: „Możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

bez-tytulu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 3, 4 i 5 stycznia 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych

W programie spotkań m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  •   źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zasady przyznawania dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy,
  • fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie”,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich

Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 3 stycznia 2017r. w godz. 12:00-14:30 w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna)
  • 4 stycznia 2017 r. w godz. 12:00-14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (sala nr 9 na parterze),
  • 5 stycznia 2017 r. w godz. 12.00-14.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5 (sala konferencyjna na I piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie  wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52.

Informacja o spotkaniu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania:

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-w-kartuzach-wejherowie-i-pucku-mozliwosci-wsparcia-z-funduszy-europejskich-dla-osob-zamierzajacych-zalozyc-dzialalnosc-gospodar

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020