Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Nowe kryteria wyboru dla przedsięwzięć niekomercyjnych

Walne Zgromadzenie Członków STK w dniu 15 grudnia 2016 r. zatwierdziło nowe kryteria wyboru operacji dla niekomercyjnych przedsięwzięć:

1.1.1 „Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja”

2.2.2 „Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

Nabory wniosków w tym zakresie planowane są pod koniec I kwartału 2017 r. i skierowane będą do: organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych z obszaru działania LGD.

Poniżej załączamy zatwierdzone kryteria wyboru, które będą obowiązywać z najbliższych naborach.

Nowe kryteria wyboru dla przedsięwzięć niekomercyjnych

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020