Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zakończyły się nabory wniosków

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach trzech ogłoszonych naborów.

W ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH w dniach od 17 do 31 października 2016 r. do biura wpłynęło 79 wniosków, na łączną wnioskowaną kwotę 15 696 382,08 zł.

W ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH w dniach od 17 do 31 października 2016 r. do biura wpłynęło 8 wniosków, na łączną wnioskowaną kwotę 1 207 610,00 zł.

W ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. BUDOWA KASZUBSKICH TRAS ROWEROWYCH w dniach od 31 października do 14 listopada 2016 r. wpłynął jeden wniosek na łączną kwotę 569 276,00 zł.

Obecnie trwa procedura oceny wszystkich złożonych wniosków.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020