Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej

Zapraszamy na otwarte spotkanie w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022, które odbędzie się w środę 19 października 2016 r. o godz. 13.00, w sali Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Klasztornej 1.

Podczas spotkania omówimy propozycje zmian wypracowane przez Zarząd Stowarzyszenia, które dotyczą:

– rezygnacji z organizacji konkursów grantowych na rzecz konkursów na zasadach ogólnych

– wprowadzenia dodatkowego kryterium punktowego dotyczącego wnioskowanej kwoty pomocy

– zasad realizacji projektów własnych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020