Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Nabór na stanowisko: główny księgowy

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

ogłasza konkurs na stanowisko: Główny Księgowy

w wymiarze: ½ etatu

termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2016 r.

1. Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe

– doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych

– kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości

2. Wymagania pożądane:

– doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w organizacjach pozarządowych korzystających z funduszy unijnych

3. Zakres wykonywanych zadań:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

– kontrola dokumentów: pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym

– sporządzanie sprawozdań finansowych LGD (bilansów oraz rachunków zysków i strat i innych jeśli przepisy nakładają na organizację obowiązek ich sporządzania)

– sporządzanie dokumentów księgowych

– prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia zgodnie z wymogami banku i instytucji wdrażającej

4. Wymagane dokumenty

– CV i list motywacyjny zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883”

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze STK, przy ul. Klasztornej 1 (pok. 1.15) w terminie do 24 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020