Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zmiany w kryteriach wyboru projektów – konsultacje

W związku z otrzymanymi uwagami ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, w wyniku oceny Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022, w załączeniu przedstawiamy proponowane zmiany kryteriów wyboru operacji. Osoby zainteresowane wniesieniem uwag prosimy o przesłanie informacji w formie pisemnej na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl, najpóźniej do 20 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że proponowane zmiany zostaną skonsultowane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami:

– 15.06 o godz. 17.00, Stężyca, Remiza OSP przy ul. 9 Marca 6

– 16.06 o godz. 16.00, Chmielno, GOKSiR przy ul. Gryfa Pomorskiego 20

– 17.06 o godz. 16.00, Przywidz, GOK przy ul. Gdańskiej 15

– 20.06 o godz. 16.00, Sulęczyno, UG przy ul. Kaszubskiej 26,

na które serdecznie zapraszamy!

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020