Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

19/2020 – Przetwórstwo – rozwój działalności

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż w dniach od 20 marca do 2 kwietnia 2020r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1.TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH. Wszystkie dokumenty oraz informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz umów wraz z załącznikami:

Formularz wniosku o płatność:
(Składając wniosek o płatność należy pobrać aktualny wniosek ze strony UM)

Formularz wniosku o zaliczkę:

Uwaga!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

  • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków
  • Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku. Urząd Marszałkowski da Państwu 14 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji, dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
  • Podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy pracownicy biura nie sprawdzają poprawności sporządzonej dokumentacji ani jej kompletności. W celu sprawdzenia przygotowanej dokumentacji prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentów w ostatnich dwóch dniach trwania naboru.
Data publikacji: 24 lutego 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020