Pojawiły się formularze wniosków i biznesplanu!!!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło formularze wniosków i biznesplanu, które publikujemy poniżej.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2014-2020 oraz kryteria wyboru projektów

Poniżej załączamy nową Lokalną Strategię Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 - 2022. Jednocześnie załączamy kryteria wyboru projektów, które będą obowiązywać w najbliższych naborach wniosków. 

Bezpłatne doradztwo przy biurze STK

Przy biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby otwarty jest punkt konsultacyjny dla wnioskodawców chcących ubiegać się o wsparcie w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 - 2022. 

Nabór na stanowisko: główny księgowy

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: główny księgowy, w wymiarze 1/2 etatu.

XL Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XL Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w Restauracji „Złota Jesień” w Kartuzach przy ul. Polnej 17.

Zmiany w kryteriach wyboru projektów - konsultacje

W związku z otrzymanymi uwagami ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, w wyniku oceny Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 - 2022, w załączeniu przedstawiamy proponowane zmiany kryteriów wyboru operacji. 

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi