Nabór na stanowisko: główny księgowy

Drukuj

                                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

ogłasza konkurs na stanowisko: Główny Księgowy

w wymiarze: ½ etatu

termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2016 r.

 

1. Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych

- kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości

2. Wymagania pożądane:

- doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w organizacjach pozarządowych korzystających z funduszy unijnych

3. Zakres wykonywanych zadań:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych

- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych

- kontrola dokumentów: pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym

- sporządzanie sprawozdań finansowych LGD (bilansów oraz rachunków zysków i strat i innych jeśli przepisy nakładają na organizację obowiązek ich sporządzania)

- sporządzanie dokumentów księgowych

- prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia zgodnie z wymogami banku i instytucji wdrażającej

4. Wymagane dokumenty

- CV i list motywacyjny zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze STK, przy ul. Klasztornej 1 (pok. 1.15) w terminie do 24 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.

STK (2016-06-16 15:10)
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi