Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2014-2020 oraz kryteria wyboru projektów

Drukuj

                                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2014-2020 - plik PDF

Kryteria wyboru operacji dla przedsiewzięcia: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych -  plik PDF

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia: Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych - plik PDF

Broszura informacyjna "Zasady ubiegania się o wsparcie w ramch LSR" - plik PDF

STK (2016-07-11 11:40)
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi