Pojawiły się formularze wniosków i biznesplanu!!!

Drukuj

                                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Formularze wniosków i biznesplanu dla osób podejmujących działalność:

Formularze wniosków i biznesplanu dla osób rozwijających działalność:

STK (2016-07-29 11:31)
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi