Nabory 2009-2014

Drukuj

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przeprowadziło

22 nabory wniosków, które łącznie trwały 262 dni. Nabory dotyczyły czterech działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi,

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, na które łącznie wpłynęło

777 wniosków. W bocznych zakładkach znajdują się archiwa oraz wyniki naborów z poszczególnych działań.


Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi