LGD 2014-2020

Drukuj

                                                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestujące w obszary wiejskie”

Strona internetowa współfinansowana z PROW 2014 - 2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze 

Nowa perspektywa 2014-2020

W latach 2014-2020 LEADER funkcjonować będzie jako Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Jego wdrażaniem nadal zajmować się będą lokalne grupy działania. Mamy nadzieję, że i nasza działalność będzie kontynuowana. Nowy okres przyniesie nowe wyzwania, nowe zasady oraz nowe środki finansowe. Wiele szczegółów nie jest jeszcze znanych.


Co pozostanie bez zmian?

- LGD będzie ogłaszać konkursy i prowadzić nabory wniosków
- po decyzji o przyznaniu dotacji wnioski przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego (tu umowa, rozliczenie)
- LGD realizować będzie projekty współpracy z innymi grupami
- LGD prowadzić będzie szerokie działania aktywizujące lokalną społeczność
- LGD prowadzić będzie doradztwo i szkolenia

Co nowego?

- nowe kompetencje LGD
- LGD całościowo realizować będzie projekty parasolowe (od pomysłu do rozliczenia) na zasadzie grantów
- pojawią się projekty własne LGD
- być może LGD dysponować będzie dodatkowymi środkami z EFS i RPO (wielofunduszowość)
- nie będzie już małych projektów
- nowe działania i zasady prowadzenia naborów oraz przyznawania wsparcia
- głównym wskaźnikiem będą tworzone miejsca pracy

Nowe grupy zostaną wybrane w 2016 roku w trybie konkursowym. Wcześniej czeka nas kilka miesięcy intensywnej pracy nad nową lokalną strategią rozwoju. Zachęcamy do włączenia się w te przygotowania wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, samorządów oraz przedsiębiorców. To właśnie nasze wspólne zaangażowanie i decyzje lokalnej społeczności pozwolą wytyczyć kierunek rozwoju, odpowiadający na aktualne potrzeby.

Poniżej znajdują się linki do aktualnych materiałów związanych z tematem LGD 2014-2020:

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi