Promocja i informacja

Drukuj

Wszyscy beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zobowiązani są do przekazania i rozpowszechniania informacji o projekcie zgodnie z:

- rozporządzeniem 1974/2006 Komisji Europejskiej (załącznik VI pkt. 3 i 4.)

- Księgą Wizualizacji znaku PROW

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje nowa "Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2007 -2013", z której należy korzystać we wszelkiego rodzaju działaniach informacyjnych i promocyjnych. Znajduje się w niej m.in. sposób oznaczenia artykułów promocyjnych w mediach, a także m.in. sposób zamieszczania logotypów na różnego rodzaju ” gadżetach”, słodyczach itp.


Z a ł ą c z n i k i
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi