Ochrona danych osobowych

Drukuj

Ochrona danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby w Kartuzach jest:

1.       Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Województwo Pomorskie,

2.       Przepisy prawa pracodawcy (zbiory zwolnione z rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 UODO).

 

Powołany został administrator bezpieczeństwa informacji, który realizuje zadania wskazane w art. 36a ust. 2 UODO. Nie prowadzony jest rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, ponieważ są one zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 UODO.

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi