Zmiany w kryteriach wyboru projektów - konsultacje

Drukuj

                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku z otrzymanymi uwagami ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, w wyniku oceny Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 - 2022, w załączeniu przedstawiamy proponowane zmiany kryteriów wyboru operacji. Osoby zainteresowane wniesieniem uwag prosimy o przesłanie informacji w formie pisemnej na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl, najpóźniej do 20 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że proponowane zmiany zostaną skonsultowane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami:

- 15.06 o godz. 17.00, Stężyca, Remiza OSP przy ul. 9 Marca 6

- 16.06 o godz. 16.00, Chmielno, GOKSiR przy ul. Gryfa Pomorskiego 20

- 17.06 o godz. 16.00, Przywidz, GOK przy ul. Gdańskiej 15

- 20.06 o godz. 16.00, Sulęczyno, UG przy ul. Kaszubskiej 26,

na które serdecznie zapraszamy!

STK (2016-06-13 13:29)

Z a ł ą c z n i k i
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi