Małe projekty - wyniki naborów

Drukuj

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach tematycznego IX naboru wniosków na "małe projekty"

W ramach IX naboru wniosków na działanie "małe projekty", który trwał w terminie od 6 do 23 czerwca2014 r. do biura STK wpłynęło 60 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone niezgodnie z ogłoszeniem o naborze, w związku z czym nie zostały poddanie ocenie. Pozostałe wnioski w pierszej kolejności były oceniane pod katem zgodności z LSR, a następnie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych, która została rozesłana do beneficjentów wraz z pismem informującym o ocenie i możliwością odwołania. Na ostatnim posiedzeniu Rady powstała lista projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej. W związku z tym, że był to ostatni nabór wnioski były wybierane do wysokości 120 % dostępnego limitu środków.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach tematycznego VIII naboru wniosków na "małe projekty"

W ramach VIII naboru wniosków na działanie "małe projekty", który trwał w terminie od 5 do 19 maja2014 r. do biura STK wpłynęło 8 wniosków. W pierszej kolejności wszystkie wnioski oceniane były pod katem zgodności z LSR, a następnie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych, która została rozesłana do beneficjentów wraz z pismem informującym o ocenie i możliwością odwołania. Na ostatnich posiedzeniu Rady powstała lista projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektow wybranych do realizacji w ramach VII naboru wniosków na "małe projekty"

W ramach VII naboru wnisoków na działanie "małe projekty", który trwał w terminie od 3 do 17 marca 2014 r. do biura STK wpłynęły 93 wnioski. W pierszej kolejności wszystkie wnioski oceniane były pod katem zgodności z LSR. Po dokonanej ocenie jeden wniosek został uznany jako niezgodny z LSR, natomiast reszta zgodna z LSR podlegała dalszej weryfikacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych, która została rozesłana do beneficjentów wraz z pismem informującym o ocenie i możliwością odwołania od decyzji Rady. Na posiedzeniu odwoławczych Rada rozpatrzyła wszystkie odwołania, które wpłynęły do biura. Następnie powstała lista projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach VI tematycznego naboru wniosków na "małe projekty"

W ramach VI tematycznego naboru wniosków na działanie "małe projekty", który trwał w terminie od 10 czerwca do 1 lipca 2013 roku do biura STK wpłynęło 13 wniosków. Tematem naboru było rozwijanie infrastruktury służącej do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Po ocenie jeden wniosek uznany został za niezgodny z LSR, kolejny nie spełnił minimum wymagań, natomiast reszta znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach V naboru wniosków na "małe projekty"

W ramach V naboru wniosków na działanie "małe projekty", który trwał w terminie od 22 kwietnia do 6 maja 2013 roku do biura STK wpłynęło 105 wniosków. W pierszej kolejności wszystkie wnioski poddane zostały ocenie pod katem zgodności z LSR. Trzy z pośród nich uznano jako niezgodne z LSR, natomiast reszta zgodna z LSR podlegała dalszej weryfikacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych, która została rozesłana do beneficjentów wraz z pismem informującym o ocenie i możliwością odwołania od decyzji Rady. Na posiedzeniu odwoławczych Rada rozpatrzyła wszystkie odwołania, które wpłynęły do biura. Następnie powstała lista projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach IV naboru na "małe projekty"

W ramach IV naboru na "małe projekty", który trwał od 3 do 24 września 2012 r. do biura STK wpłynęło 161 wniosków. Na posiedzeniu oceniającym Rada STK uznała wszystkie wnioski za zgodne z Lokalną Strategia Rozwoju, w związku z tym podlegały one dalszej ocenie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych, która została rozesłana do beneficjentów wraz z pismem informującym o ocenie i możliwością odwołania od decyzji Rady. Po posiedzeniu odwoławczym powstała lista projektów wybranych do finansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach III naboru na "małe projekty"

W ramach III naboru na "małe projekty", który trwał od 28 listopada do 19 grudnia 2011 r. do biura STK wpłynęły 73 wnioski. Na posiedzeniu oceniającym Rada STK uznała wszystkie wnioski za zgodne z Lokalną Strategia Rozwoju, w związku z tym podlegały one dalszej ocenie pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych, która została rozesłana do beneficjentów wraz z pismem informującym o ocenie i możliwością odwołania od decyzji Rady. Po posiedzeniu odwoławczym powstała lista projektów wybranych do finansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach II naboru na "małe projekty"

W ramach II naboru na "małe projekty", który trwał od 27 grudnia 2010 r. do 17 stycznia 2011 r. do biura STK wpłynęło 89 wniosków złożonych przez 63 beneficjentów. W pierszej kolejności wszystkie wnioski poddane zostały ocenie pod katem zgodności z LSR. Wszystkie złożone wnioski uznane zostały jako zgodne z LSR, więc podlegały dalszej weryfikacji. Tym razem wnioski oceniano pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Powyżej znajduje się lista projektów wybranych do finansowania.


W ramach I naboru na "małe projekty", który trwał od 28 grudnia 2009 r. do 11 stycznia 2010 r. do biura STK wpłynęło 81 wniosków. W pierszej kolejności wszystkie wnioski poddane zostały ocenie pod katem zgodności z LSR. Pięć z pośród nich uznano jako niezgodne z LSR, natomiast reszta jako zgodna z LSR podlegała dalszej weryfikacji. Tym razem wnioski oceniano pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych.

Informujemy, że zakończona została procedura oceny wniosków. W wyniku przeprowadzonego naboru powstała lista projektów wybranych do realizacji oraz lista projektów niewybranych do realizacji.

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi