Małe projekty - archiwum naborów

Drukuj

IX nabór wniosków na działanie "małe projekty" 6-23 VI 2014 r.

Ogłoszenie o IX naborze wniosków

Ostatni IX nabór ogólny na działanie "małe projekty" odbył się w terminie od 6 do 23 czerwca 2014 r. Limit środków dostępnych na ten nabór wynosi 763 436,02 zł.

Zgodnie z § 9, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przynawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 "W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera małe projekty do wysokości 120 % limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.


VIII nabór na działanie "małe projekty" 5-19 V 2014 r.

Ogłoszenie o VIII naborze wniosków

Temat VIII naboru: "Rozwój infrastruktury służącej do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych"

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie zgodności operacji z LSR:

  1. Projekt dotyczy w 100 % inwestycji w wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (budowa/zakup i montaż instalacji wraz z pracami niezbędnymi do jej funkcjonowania)
  2. Budynek na potrzeby którego będzie budowana/montowana instalacja do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych posiada na dzień składania wniosku funkcję inną niż mieszkaniowa - weryfikacja na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia Wnioskodawcy

VII nabór na działanie "małe projekty" 3-17 III 2014 r.

Ogłoszenie o VII naborze wniosków

Warsztaty z wypełniania wniosku o płatność


VI tematyczny nabór wniosków na działanie "małe projekty" 10 VI 1 VII 2013 r.

Ogłoszenie o VI naborze wniosków

Temat naboru: "Rozwój infrastruktury służącej do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych"

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie zgodności operacji z LSR:

  1. Projekt dotyczy w 100 % inwestycji w wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (budowa/zakup i montaż instalacji wraz z pracami niezbędnymi do jej funkcjonowania)
  2. Budynek na potrzeby którego będzie budowana/montowana instalacja do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych posiada na dzień składania wniosku funkcję inną niż mieszkaniowa - weryfikacja na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia Wnioskodawcy

V nabór na działanie "małe projekty"  22 IV - 6 V 2013 r.

Ogłoszenie o V naborze wniosków

Warsztaty z wypełniania wniosku o płatność


IV nabór na działanie "małe projekty" 3-24 IX 2012 r.

Ogłoszenie o IV naborze wniosków

Warsztaty z wypełniania wniosku

Dodatkowy termin warsztatu z wypełniania wniosków


III nabór na działanie "małe projekty" 28 XI - 19 XII 2011 r.

Ogłoszenie o III naborze wniosków

Spotkanie informacyjne nt. możliwości otrzymania dofinansowania w ramach działania "małe projekty"


II nabór na działanie "małe projekty"27 XII 2010 r. - 17 I 2011 r.

Ogłoszenie o II naborze wniosków

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów działania "małe projekty"

Warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

10 maja 2011 r. odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Członków STK na którym zatwierdzono zmiany w lokalnych kryteriach wyboru dla działania "małe projekty". M. in. dodano dwa nowe kryteria oraz zmienił się minimalny próg wymagań jaki musi spełnić beneficjent aby otrzymac dofinansowanie z 3 punktów na 2 punkty. Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru.


I nabór na działanie "małe projekty"2 XII 2009 r. - 11 I 2010 r.

Ogłoszenie o I naborze wniosków


Z a ł ą c z n i k i
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi