Odnowa i rozwój wsi - wyniki naborów

Drukuj

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach VI tematycznego naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi"

W ramach V tematycznego naboru wniosków na działanie "Odnowa i rozój wsi", który trwał w terminie od 28 lipca do 11 sierpnia 2014 roku do biura STK wpłynęło 9 wniosków. Tematem naboru było stworzenie szlaku parków rekreacyjno – naukowych. Po dokonanej ocenie wniosków wszystkie operacje znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach V tematycznego naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi"

W ramach V tematycznego naboru wniosków na działanie "Odnowa i rozój wsi", który trwał w terminie od 3 do 17 marca 2014 roku do biura STK wpłynęły 2 wnioski. Tematem naboru było stworzenie szlaku parków rekreacyjno – naukowych. Po dokonanej ocenie wniosków wszystkie operacje znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach IV tematycznego naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi"

W ramach IV tematycznego naboru wniosków na działanie "Odnowa i rozój wsi", który trwał w terminie od 10 czerwca do 1 lipca 2013 roku do biura STK wpłynęło 9 wniosków. Tematem naboru było stworzenie szlaku parków rekreacyjno – naukowych. Po dokonanej ocenie wniosków wszystkie operacje znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach III naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi"

W ramach III naboru wniosków na działanie "Odnowa i rozwój wsi", który trwał od dnia 22 kwietnia do 6 maja 2013 roku do biura STK wpłynęło 7 wniosków. W pierszej kolejności wszystkie wnioski poddane zostały ocenie pod katem zgodności z LSR i wszystkie uznane zostały jako zgodne z LSR, więc podlegały dalszej weryfikacji. Tym razem wnioski oceniano pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Powyżej znajduje się lista projektów wybranych do finansowania.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach II naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi"

W ramach II naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi", który trwał od 14 lutego do 7 marca 2011 r. do biura STK wpłynęło 15 wniosków złożonych przez 13 beneficjentów. W pierszej kolejności wszystkie wnioski poddane zostały ocenie pod katem zgodności z LSR. Wszystkie złożone wnioski uznane zostały jako zgodne z LSR, więc podlegały dalszej weryfikacji. Tym razem wnioski oceniano pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Powyżej znajduje się lista projektów wybranych do finansowania.


W ramach I naboru na działanie "Odnowa i rozwój wsi", który trwał od 31 maja do 14 czerwca 2010 r. do biura STK wpłynęło 7 wniosków. W pierszej kolejności wszystkie wnioski poddane zostały ocenie pod katem zgodności z LSR. Jeden z pośród nich uznano jako niezgodny z LSR, natomiast reszta jako zgodna z LSR podlegała dalszej weryfikacji. Tym razem wnioski oceniano pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych.

Informujemy, że zakończona została procedura oceny wniosków. W wyniku przeprowadzonego naboru powstała lista projektów wybranych do realizacji oraz lista projektów niewybranych do realizacji.

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi