Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konkurs na logo STK

UWAGA!!! – wyniki konkursu zostaną opublikowane tuż po Świętach Wielkanocnych 🙂

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie projektu logo, które stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej naszej organizacji. Konkurs skierowany jest do osób specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz opracowywaniu systemów identyfikacji wizualnej.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 5 tys. złotych brutto. Dodatkowo Stowarzyszenie deklaruje podpisanie umowy z laureatem na opracowanie „Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby” za wynagrodzeniem w wysokości 5 tys. złotych brutto.

Zgłoszone w konkursie projekty powinny odzwierciedlać charakter działalności Stowarzyszenia oraz charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną. Zależy nam również na uniwersalności znaku, aby można je było wykorzystywać w różnego typu materiałach i rozpowszechniać za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacji.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć w załączonym regulaminie. Termin nadsyłania prac mija 10 marca 2024 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020