Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Dofinansowania na lata 2024-2027

Informujemy, że STK przygotowuje się obecnie do przeprowadzenia naborów wniosków w ramach nowego budżetu UE na lata 2024-2027. Dostępne informacje w tym zakresie zostały udostępnione w zakładce “AKTUALNE DOFINANSOWANIA” – o postępach prac nad wytycznymi, procedurami i kryteriami wyboru projektów będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie informujemy, że pierwsze nabory wniosków z nowego budżetu UE planujemy przeprowadzić w IV kwartale 2024 roku.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020