Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Kryteria wyboru projektów – część IV – konsultacje

Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów wyboru projektów dla kolejnych czterech przedsięwzięć, które będą obowiązywały w ramach ogłaszanych konkursów wynikających z wdrażania LSR na lata 2021-2027, tj.:

Przedsięwzięcie I.1: Rozwój systemu odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury towarzyszącej

Przedsięwzięcie II.1: Rozwój usług społecznych służących potrzebom osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

II.2: Rozwój infrastruktury społecznej służącej potrzebom osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie III.2: Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych oraz KŁŻ

Uwagi/propozycje zmian do zaprezentowanych kryteriów można składać osobiście w biurze Stowarzyszenia, w godz. 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: stk@kaszuby.com.pl, do dnia 20 marca br. do godz. 15.30. 

Celem złożenia uwag prosimy o skorzystanie z poniższego formularza:

Formularz uwag do kryteriów wyboru projektów

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020