Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby w Kartuzach jest:

  1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Województwo Pomorskie,
  2. Przepisy prawa pracodawcy (zbiory zwolnione z rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 UODO).

Powołany został administrator bezpieczeństwa informacji, który realizuje zadania wskazane w art. 36a ust. 2 UODO. Nie jest prowadzony rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, ponieważ są one zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 UODO.

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020