Aktualności

UWAGA!!!

Informujemy, iż w czwartek 15 grudnia 2016 r. biuro będzie czynne w godzinach 7.30 – 10.30. W tym dniu odbywać się będzie Walne Zgromadzenie Członków (…)

Czytaj więcej

XLI Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XLI Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Restauracji „Złota Jesień” w (…)

Czytaj więcej

Zakończyły się nabory wniosków

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zakończyło przyjmowanie wniosków w ramach trzech ogłoszonych naborów. W ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I (…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków K/3/2016

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłosiło nabór wniosków w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 BUDOWA KASZUBSKICH TRAS ROWEROWYCH. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną umieszczoną w (…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków K/2/2016

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłosiło nabór wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy (…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków K/1/2016

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłosiło nabór wniosków w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania (…)

Czytaj więcej

Warsztaty z wypełniania biznesplanu

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne warsztaty z wypełniania biznesplanu!!! W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami wyznaczyliśmy dwa terminy: 27 września 2016 r. godz. 10.00 (…)

Czytaj więcej

Zmieniające rozporządzenie podpisane!!!

25 sierpnia 2016 r. Minister podpisał zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach (…)

Czytaj więcej

Bezpłatne doradztwo przy biurze STK

Przy biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby otwarty jest punkt konsultacyjny dla wnioskodawców chcących ubiegać się o wsparcie w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na (…)

Czytaj więcej

XL Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XL Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w Restauracji „Złota Jesień” w (…)

Czytaj więcej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020