Konsultacje założeń LSR

Drukuj

                                                

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022. Od jesieni ubiegłego roku prowadziliśmy prace nad budową nowej Strategii, w ramach których odbyliśmy spotkania branżowe, otwarte spotkania z mieszkańcami, warsztaty z grupą roboczą ds. budowy LSR oraz przeprowadziliśmy ankietowe badania potrzeb mieszkańców naszego regionu.

W ramach przeprowadzonych konsultacji dokonaliśmy diagnozy obszaru i analizy SWOT. Razem wypracowaliśmy proponowane kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele, które chcielibyśmy osiągnąć do 2022 roku.

Teraz chcielibyśmy z Państwem skonsultować wypracowany dotychczas materiał. Zapraszamy zatem do wyrażenia opinii i odniesienia się do czterech kluczowych działów Strategii:

  • - Diagnozy
  • - Analizy SWOT
  • - Celów głównych, szczegółowych i przedsięwzięć
  • - Budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju

Uwagi do założeń LSR zgłaszać mogą Państwo, na formularzu uwag, w terminie do 27.11.2015 r.:

  • - bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (Kartuzy, ul. Klasztorna 1, pok. 15)
  • - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: asiak@kaszuby.com.pl

Konsultowane dokumenty do pobrania poniżej:


Z a ł ą c z n i k i
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi