Ankieta

Drukuj

                                                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestujące w obszary wiejskie”

Strona internetowa współfinansowana z PROW 2014 - 2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze 

 

Stowarzyszenie Turystyczna Kaszuby przygotowuje się do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014 – 2020. Zwracamy się do Państwa - mieszkańców obszaru działania LGD o wypełnienie ankiety. Udzielone odpowiedzi pozwolą lepiej zidentyfikować potrzeby i kierunki działania, które będą w przyszłości realizowane. 

Ankieta onlina dostępna tutaj.

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi